CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA

Intervenció per al desenvolupament de la consciència fonològica (http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/dtap/modul_6/practica_2) La noció de saber que el llenguatge parlat es composa d’una seqüència de petits sons no es dóna de forma natural ni senzilla en totes les persones. Aquestes petites unitats de la parla que es corresponen amb les lletres de l’alfabet d’un determinat codi escrit és el que anomenem fonemes. La consciència fonològica és la capacitat per a discriminar totes aquestes petites unitats de sons que componen el llenguatge parlat. Les investigacions (ADAMS, 1990) indiquen que sense una instrucció prèvia en aquest apartat, aproximadament un 25% dels alumnes de primer de primària presenten problemes en el desenvolupament de la consciència fonològica. La consciència fonològica és un procés molt implicat en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, de la qual cosa es desprèn que resulta del tot necessari efectuar una intervenció en aquest sentit: a) quan es detecten dificultats b) i treballar la consciència fonològica amb caràcter preventiu, des de les primeres etapes d’escolarització (educació infantil), per tal d’evitar possibles dificultats futures. RECURSOS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA Llicència d'estudis d'Eniqueta Garriga - Document 1 - Document 2 El document "Consciència fonològica en els infants. UN PROGRAMA DE CLASSE" consta de diferents capítols destinats a desenvolupar les diferents dimensions de la consciència fonològica: - Jocs d'escoltar. Per entrenar les habilitats d'escolta selectiva. - Rimar. Utilitzar la rima per introduir els nens en els sons de les paraules. - Paraules i frases. Per desenvolupar la consciència en els nens sobre que el llenguatge està format per cadenes de paraules. - Consciència de síl·laba. Per desenvolupar l'habilitat d'analitzar paraules en síl·labes separades i desenvolupar l'habilitat de sintetitzar paraules a partir de trossos de síl·labes separades. - Sons inicial i final. Per ensenyar als nens que les paraules consten de fonemes i per introduir-los en com sonen i se senten els fonemes de forma aïllada quan parlem. - Fonemes. Per desenvolupar l'habilitat per analitzar paraules en una seqüència de fonemes separats i desenvolupar l'habilitat de sintetitzar paraules a partir de la seqüència de fonemes separats. - Introducció a les lletres i a lletrejar. Per tal d'introduir la relació entre lletres o grafies i sons de la parla. L'últim capítol -"Avaluació de la consciència fonològica"- proporciona sis subtests, amb cinc ítems cadascun, per avaluar el nivell general de consciència fonològica dels nostres alumnes. MATERIAL CREDA COMARQUES I

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada